Regionalny oddział we Wrocławiu

RODO - ochrona danych osobowych - formularze zgody

30 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie RODO – rozporządzenie o ochronie danych osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). W związku z tym prowadzimy aktualizację przetwarzanych przez PIBR danych osobowych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani dalszym otrzymywaniem drogą elektroniczną informacji dotyczących działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w szczególności informacji o produktach, publikacjach, konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez PIBR (w tym również przez regionalne oddziały samorządu), prosimy o weryfikację, czy posiadane przez nas dane kontaktowe są aktualne.

Ponieważ w świetle RODO są to informacje o charakterze handlowym, konieczne będzie także wyrażenie przez Państwa zgody na ich otrzymywanie – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w formularzu (wyboru dokonuje się po zalogowaniu się na swój profil na stronie internetowej PIBR) lub wypełnienie załączonych/ego poniżej formularzy/a i odesłanie ich/go na adres wroclaw@pibr.org.pl

Pragniemy podkreślić, że brak zgody oznaczać będzie, że przestaną do Państwa docierać między innymi informacje o szkoleniach ODZ organizowanych przez regionalne oddziały i CE PIBR czy konferencjach i sympozjach PIBR. Nawet bowiem informacje o wydarzeniach tego typu o charakterze bezpłatnym traktowane są jako komunikacja marketingowa, do której wymagana jest jasno wyrażona zgoda odbiorców.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: tomasz.trzcinski@pibr.org.pl lub telefonicznie pod nr 22 637 30 81, wewn. 122.

Poniżej zamieszczamy formularze zgody :
Formularz zgody na informacje z PIBR
Formularz zgody na upublicznianie wizerunku

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR