Regionalny oddział we Wrocławiu

O oddziale

Regionalny Oddział Wrocław prowadzi działalność w zakresie:

  • integracji środowiska biegłych rewidentów
  • prowadzenia działalności informacyjnej, instruktażowej i szkoleniowej na rzecz biegłych rewidentów
  • reprezentowania Izby wobec regionalnych organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych
  • współpracy z organizacjami społecznymi, a w szczególności z okręgowym oddziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • sprawowania nadzoru nad należytym wykonywaniem przez członków Izby zawodu biegłego rewidenta i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej


Regionalne oddziały PIBR powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) z 20 czerwca 1992 r. Stanowi ona, że regionalne oddziały powstaną w miejscowościach, w których znajdują się siedziby Okręgowych Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i obejmować będą biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego SKwP.

Regionalne oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR