Regionalny oddział we Wrocławiu

Szkolenia


Najbliższe szkolenie:
Temat: MODUŁ 24 Leasingowa rewolucja w MSSF "Leasing" oraz roznice do polskiego prawa bilansowego
Prowadzący: Joanna Chwaścikowska - Karwacka
Data: 14 grudnia 2018 r.
Cena: 300.00

O oddziale


Regionalny Oddział Wrocław prowadzi działalność w zakresie:

 • integracji środowiska biegłych rewidentów
 • prowadzenia działalności informacyjnej, instruktażowej i szkoleniowej na rzecz biegłych rewidentów
 • reprezentowania Izby wobec regionalnych organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych
 • współpracy z organizacjami społecznymi, a w szczególności z okręgowym oddziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • sprawowania nadzoru nad należytym wykonywaniem przez członków Izby zawodu biegłego rewidenta i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej


Regionalne oddziały PIBR powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) z 20 czerwca 1992 r. Stanowi ona, że regionalne oddziały powstaną w miejscowościach, w których znajdują się siedziby Okręgowych Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i obejmować będą biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego SKwP.

Regionalne oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

Władze


Regionalna Rada
 • Jadwiga Szafraniec – Prezes
 • Zygmunt Gilarski – Zastępca prezesa
 • Barbara Adamczyk – Skarbnik
 • Alicja Garbalińska – Sekretarz
 • Liliana Fiedziuk
 • Piotr Łyskawa
 • Romualda Nowak
 • Jerzy Paluchniak
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka
Komisja Rewizyjna
 • Irena Płocka-Janiszewska – Przewodnicząca
 • Andrzej Kapral
 • Maria Kwiatkowska
 • Barbara Baran
 • Wojciech Baucz
 • Teresa Cebrowska
 • Janusz Charytonowicz
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka
 • Emil Czupajło
 • Władysław Fałowski
 • Alicja Garbalińska
 • Zygmunt Gilarski
 • Halina Gurbowicz
 • Katarzyna Ignaszak
 • Adrian Karaś
 • Ewa Kowalczuk
 • Marianna Kowalska
 • Marek Musiał
 • Romualda Nowak
 • Jerzy Paluchniak
 • Irena Płocka-Janiszewska
 • Jadwiga Szafraniec
 • Robert Szafraniec

Zadaj pytanie


Rozwiąż zadanie (ochrona przed SPAM-em)
5 + 5 =
Rozwiąż zadanie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom oraz współpracownikom PIBR, a także podmiotom współpracującym, na podstawie zawartych umów powierzenia, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Ukryj

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

ul. Świętokrzyska 36
50-327 Wrocław
tel.: 71 322 17 13
fax: 71 322 14 11
e-mail: wroclaw@pibr.org.pl

Biuro RO PIBR we Wrocławiu jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR