Regionalny oddział we Wrocławiu

Szkolenia


Najbliższe szkolenie:
Temat: Proces monitorowania i korygowania SWKJ
Prowadzący: Krzysztof Burnos
Data: 24 kwietnia 2024 r. ONLINE
Cena: 250.00

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU


O oddziale


Regionalny Oddział Wrocław prowadzi działalność w zakresie:

 • integracji środowiska biegłych rewidentów
 • prowadzenia działalności informacyjnej, instruktażowej i szkoleniowej na rzecz biegłych rewidentów
 • reprezentowania Izby wobec regionalnych organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych
 • współpracy z organizacjami społecznymi, a w szczególności z okręgowym oddziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • sprawowania nadzoru nad należytym wykonywaniem przez członków Izby zawodu biegłego rewidenta i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej


Regionalne oddziały PIBR powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) z 20 czerwca 1992 r. Stanowi ona, że regionalne oddziały powstaną w miejscowościach, w których znajdują się siedziby Okręgowych Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i obejmować będą biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego SKwP.

Regionalne oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

Władze


Regionalna Rada
 • Piotr Łyskawa – Prezes
 • Joanna Chwaścikowska - Karwacka – Zastępca Prezesa
 • Jędrzej Koziński – Skarbnik
 • Renata Zielińska – Sekretarz
 • Alicja Mazur
 • Emilia Sawicka
Komisja Rewizyjna
 • Monika Król - Stępień – Przewodnicząca
 • Kowalska Marianna
 • Małgorzata Torba
 • Baucz Wojciech
 • Cebrowska Teresa
 • Chwaścikowska - Karwacka Joanna
 • Fałowski Władysław
 • Ignaszak Katarzyna
 • Koziński Jędrzej
 • Łyskawa Piotr
 • Mazur Alicja
 • Musiał Marek
 • Nowak Romualda
 • Sawicka Emilia
 • Szafraniec Jadwiga
 • Szafraniec Robert
 • Zielińska Renata

Zadaj pytanie


Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom oraz współpracownikom PIBR, a także podmiotom współpracującym, na podstawie zawartych umów powierzenia, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Ukryj

Kontakt


Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

ul. Świętokrzyska 36
50-327 Wrocław
tel.: 71 322 17 13 ,666 377 034

e-mail: wroclaw@pibr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl

Biuro RO PIBR we Wrocławiu jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR