Regionalny oddział we Wrocławiu

Działalność oddziału

Kandydaci na biegłych rewidentów

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu  zaprasza wszystkie osoby będące w trakcie przygotowywania się do egzaminów na biegłego rewidenta oraz kandydatów na biegłego rewidenta do bezpośredniego kontaktu i korzystania z oferty szkoleniowej lub innych wydarzeń organizowanych przez nasz oddział.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową i aktywnością oddziału.
W oferowanych przez nasz oddział szkoleniach mogą uczestniczyć poza biegłymi rewidentami również kandydaci na biegłych oraz osoby pracujące w audycie, księgowości niebędące uczestnikami postępowania kwalifikacyjnego.
 
Warto zatem już na etapie uzyskiwania uprawnień poznać swój przyszły oddział samorządu.

Miło nam poinformować że w dniu 6 października 2023 roku, wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny podpisał z Komisją Egzaminacyjną umowę współpracy, na mocy której ukończenie studiów II stopnia tejże uczelni na kierunku Rachunkowość i podatki, specjalność Biegły rewident, będzie dawało zwolnienie z wszystkich 10 egzaminów pisemnych, które są wymagane w procesie ubiegania się o tytuł Biegłego rewidenta.
Szczegóły na stronie PIBR : https://www.pibr.org.pl/pl/informacje-dla-kandydatow#umowy-z-uczelniami
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR