Regionalny oddział we Wrocławiu

Szkolenia

Dostępne szkolenia

MODUŁ 3 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 25 października 2021 r.
Prowadzący: dr Teresa Cebrowska
Cena: 340.00

Miejsce szkolenia : WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 (Ostrów Tumski) godz. 9.00

MODUŁ 2 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 28 października 2021 r.
Prowadzący: Sabina Moczko - Wdowczyk
BRAK MIEJSC

ON LINE godz. 9.00

MODUŁ 1 Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Data: 2 - 3 listopada 2021 r.
Prowadzący: Magdalena Maksymiuk
Cena: 520.00

ONLINE godz. 9.00

MODUŁ 9 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Data: 15-16 listopada 2021 r.
Prowadzący: Beata Justyna Zakrzewska
Cena: 520.00

Miejsce szkolenia : WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 (Ostrów Tumski) godz. 9.00

MODUŁ 22 Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Data: 22 listopada 2021 r.
Prowadzący: dr Teresa Cebrowska
Cena: 340.00

Miejsce szkolenia : WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 (Ostrów Tumski) godz. 9.00

MODUŁ 17 Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Data: 26 listopada 2021 r.
Prowadzący: Beata Justyna Zakrzewska
Cena: 340.00

ONLINE godz. 9.00

MODUŁ 14 Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie procedur badania

Data: 29 - 30 listopada 2021 r.
Prowadzący: Joanna Chwaścikowska - Karwacka
Cena: 520.00

Miejsce szkolenia : WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 (Ostrów Tumski) godz. 9.00

MODUŁ 23 Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1-przychody

Data: 7- 8 grudnia 2021 r.
Prowadzący: Beata Justyna Zakrzewska
Cena: 520.00

Miejsce szkolenia : WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 (Ostrów Tumski) godz. 9.00

Informacje dodatkowe

 

W celu rejestracji na poszczególne szkolenia prosimy wypełnić formularz zgłoszenia na niniejszej stronie internetowej (uwaga na pola wymagane).

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo e-mailowo automatyczną odpowiedź z systemu, która oznacza wysłanie zgłoszenia. Należy sprawdzić poprawność swoich danych, szczególnie adresu, danych do faktury, e-mail/nr telefonu, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa rejestrację na szkolenie.
Następnie prosimy oczekiwać na kontakt naszego pracownika , który potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu.
Tuż przed szkoleniem do zapisanych osób wysłana zostanie wiadomość ze szczególami szkolenia.

Udział w szkoleniach możliwy jest po uregulowaniu należności.
Odpłatność brutto za szkolenia z zakresu ODZ:
szkolenie 16 godz. warsztaty MSB -  540 zł
szkolenie 16 godz. pozostałe             520 zł
szkolenie   8 godz.                              340 zł

 

Cena obejmuje : wykłady, materialy szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, oraz w przypadku szkoleń stacjonarnych serwis kawowy oraz lunch.

Opłatę za szkolenie prosimy uregulować przelewem przed terminem szkolenia  z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy modułu lub numeru modułu

Nr konta 50 1020 5242 0000 2002 0192 8506.
Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przeciwnym razie jest zobowiazany do pokrycia kosztów organizacyjnych w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z koniecznosci dokonania opłaty.
O uczestnictwie decyduje kolejnośc zgloszeń i dokonanie opłaty.
Dalsze informacje w zakładce SZKOLENIA

 

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe.
Bieżący okres rozliczeniowy rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. i zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla wszystkich biegłych rewidentów w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

  • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po 3 latach 72 godziny lekcyjne (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR