Regionalny oddział we Wrocławiu

Szkolenia

Dostępne szkolenia

ODZ 1 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 16 czerwca 2023 r.ONLINE
Prowadzący: Sabina Moczko - Wdowczyk
Cena: 320.00

ON LINE godz.9.00

ODZ 6 Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu sprawozdawczym

Data: 19 czerwca 2023 r.ONLINE
Prowadzący: prof.nadzw.dr hab Artur Hołda
Cena: 320.00

ONLINE godz. 9.00

ODZ 9 Prace badawczo rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe

Data: 20 czerwca 2023 r.ONLINE
Prowadzący: prof.nadzw.dr hab Artur Hołda
Cena: 320.00

ONLINE godz.9.00

ODZ 29 Raportowanie niefinansowe ESG- czym jest i jak zacząć je analizować ?

Data: 29 czerwca 2023 r.ONLINE
Prowadzący: prof.nadzw.dr hab Artur Hołda
Cena: 320.00

ONLINE godz.9.00

ODZ 22 Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz z osobami sprawującymi nadzór

Data: 11 września 2023 r.ONLINE
Prowadzący: Piotr Rybicki
Cena: 320.00

ONLINE godz.9.00

ODZ 1 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 12 września 2023 r.STACJONARNIE
Prowadzący: Sabina Moczko - Wdowczyk
Cena: 380.00

STACJONARNE godz.9.00 WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław (Ostrów Tumski)

ODZ 28 Umowy o niezakończone usługi - ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

Data: 13 września 2023 r.STACJONARNIE
Prowadzący: dr Grzegorz Skałecki
Cena: 380.00

STACJONARNE godz.9.00 WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław (Ostrów Tumski)

ODZ 2 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 21 września 2023 r.STACJONARNIE
Prowadzący: dr Teresa Cebrowska
Cena: 380.00

STACJONARNE godz.9.00 WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław (Ostrów Tumski)

ODZ 11 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Data: 2-3 października 2023 r.STACJONARNIE
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 600.00

STACJONARNIE godz.9.00 WenderEdu Business Center Wrocław ul.Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

ODZ 18 Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidlowości

Data: 4 października 2023 r.ONLINE
Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska
Cena: 320.00

ONLINE godz.9.00

ODZ 25 Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Data: 5-6 października 2023 r.STACJONARNIE
Prowadzący: Artur Raciński
Cena: 600.00

STACJONARNE godz.9.00 WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław (Ostrów Tumski)

ODZ 17 Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP,KSUA i KSUAP

Data: 10 października 2023 r.ONLINE
Prowadzący: dr Beata Justyna Zakrzewska
Cena: 320.00

ONLINE godz.9.00

ODZ 15 Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania - odpowiedzialność , wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Data: 11 października 2023 r.STACJONARNIE
Prowadzący: dr Teresa Cebrowska
Cena: 380.00

STACJONARNE godz.9.00 WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław (Ostrów Tumski)

ODZ 4 Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540Z) - praktyka stosowania

Data: 16-17 października 2023 r.STACJONARNIE
Prowadzący: dr Beata Justyna Zakrzewska
Cena: 600.00

STACJONARNE godz.9.00 WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław (Ostrów Tumski)

ODZ 32 Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej

Data: 20 października 2023 r.STACJONARNIE
Prowadzący: Anna Mierzejewska
Cena: 380.00

STACJONARNIE godz.9.00 WENDEREDU Business Center (Ostów Tumski) ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław

ODZ 26 Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

Data: 23 -24 października 2023 r.STACJONARNIE
Prowadzący: dr Beata Justyna Zakrzewska
Cena: 600.00

STACJONARNE godz.9.00 WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław (Ostrów Tumski)

ODZ 1 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 26 października 2023 r.STACJONARNIE
Prowadzący: Sabina Moczko - Wdowczyk
Cena: 380.00

STACJONARNE godz.9.00 WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław (Ostrów Tumski)

ODZ 16 Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Data: 27 października 2023 r.ONLINE
Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska
Cena: 320.00

ONLINE godz.9.00

ODZ 21 Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 6 - 7 listopada 2023 r.STACJONARNIE
Prowadzący: Joanna Chwaścikowska - Karwacka
Cena: 600.00

STACJONARNIE godz.9.00 WenderEdu Business Center Wrocław ul.Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

ODZ 13 Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg- aspekty praktyczne i formalnoprawne

Data: 9 listopada 2023 r. ONLINE
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 320.00

ONLINE godz. 9.00

ODZ 11 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Data: 13-14 listopada 2023 r.ONLINE
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 550.00

ONLINE godz.9.00

ODZ 1 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 17 listopada 2023 r.ONLINE
Prowadzący: Sabina Moczko - Wdowczyk
Cena: 320.00

ONLINE godz.9.00

ODZ 32 Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej

Data: 21 listopada 2023 r.ONLINE
Prowadzący: Anna Mierzejewska
Cena: 320.00

ONLINE godz. 9.00

ODZ 19 Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (zmienionego w 2022r)

Data: 22 -23 listopada 2023 r.STACJONARNIE
Prowadzący: dr Teresa Cebrowska
Cena: 600.00

STACJONARNE godz.9.00 WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław (Ostrów Tumski)

ODZ 5 Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część I- Przychody

Data: 27 -28 listopada 2023 r.ONLINE
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 550.00

ONLINE godz.9.00

ODZ 10 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Data: 29-30 listopada 2023 r.ONLINE
Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska
Cena: 550.00

ONLINE godz.9.00

ODZ 26 Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

Data: 4-5 grudnia 2023 r.ONLINE
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 550.00

ONLINE godz.9.00

ODZ 22 Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz z osobami sprawującymi nadzór

Data: 11 grudnia 2023 r.ONLINE
Prowadzący: Piotr Rybicki
Cena: 320.00

ONLINE godz.9.00

Informacje dodatkowe

 

W celu rejestracji na poszczególne szkolenia prosimy wypełnić formularz zgłoszenia na niniejszej stronie internetowej (uwaga na pola wymagane).

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo e-mailowo automatyczną odpowiedź z systemu, która oznacza wysłanie zgłoszenia. Należy sprawdzić poprawność swoich danych, szczególnie adresu, danych do faktury, e-mail/nr telefonu, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa rejestrację na szkolenie.
Następnie prosimy oczekiwać na kontakt naszego pracownika , który potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu.
Tuż przed szkoleniem do zapisanych osób wysłana zostanie wiadomość ze szczególami szkolenia.

Udział w szkoleniach możliwy jest po uregulowaniu należności.
Odpłatność brutto za szkolenia z zakresu ODZ:
szkolenie stacjonarne 16 godz.         600 zł
szkolenie  stacjonarne  8 godz.         380 zł
szkolenie on line  16 godz.                 550 zł
szkolenie on line     8 godz.                320 zł

Osoby , które chcą uczetniczyć w szkoleniach, a nie są biegłymi rewidentami , do powyższych cen muszą doliczyć 23 % VAT.

 

Cena obejmuje : wykłady, materialy szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, oraz w przypadku szkoleń stacjonarnych serwis kawowy oraz lunch.

Opłatę za szkolenie prosimy uregulować przelewem przed terminem szkolenia  z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy modułu lub numeru modułu

Nr konta 50 1020 5242 0000 2002 0192 8506.
Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przeciwnym razie jest zobowiazany do pokrycia kosztów organizacyjnych w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z koniecznosci dokonania opłaty.
O uczestnictwie decyduje kolejnośc zgloszeń i dokonanie opłaty.
Dalsze informacje w zakładce SZKOLENIA

 

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe.
Bieżący okres rozliczeniowy rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. i zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla wszystkich biegłych rewidentów w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

  • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po 3 latach 72 godziny lekcyjne (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR