Regionalny oddział we Wrocławiu

Szkolenia Obligatoryjne 2021

11 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenia ODZ 2021 .  Szkolenia organizujemy w okresie  06.09.2021 – 21.12.2021 .

Pełny wykaz szkoleń z terminami  znajduje się na naszej stronie internetowej www.wroclaw.pibr.org.pl , gdzie w zakładce SZKOLENIA można dokonać bezpośrednio  zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza elektronicznie.
Szkolenia zamierzamy przeprowadzać w formie stacjonarnej z zachowaniem odpowiednich do sytuacji epidemiologicznej zasad bezpieczeństwa.
Zastrzegamy jednak, że w prypadku zmian sytuacji epidemiologicznej szkolenia będą prowadzone w systemie on line.
W tematach, dla których szkolenie prowadzimy w dwóch grupach moźliwe jest zorganizowanie jednej grupy stacjonarnej i jednej on line niezależnie od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Prosimy o taką informację mailową  osoby, które chcą szkolić się wyłacznie on line.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i edukacyjne oparte na wykładzie lub warsztacie prowadzącego oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. W przypadku formy stacjonarnej w cenie szkolenia zapewniamy przerwy kawowe oraz lunch.

W przypadku szkoleń on – line zostaną Państwo poinformowani odpowiednio wcześniej o wymaganiach technicznych dla uczestników szkolenia : (zalecane przeglądarki, minimalna przepustowość, itp)

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia poprzez przesłanie informacji drogą mailową. W przeciwnym razie jest zobowiązany do pokrycia kosztów organizacyjnych w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

Wpłat za szkolenia prosimy dokonywać na konto  RO PIBR we Wrocławiu nie później niż 14 dni przed terminem szkolenia  :

50 1020 5242 0000 2002 0192 8506

z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nr Modułu ,daty szkolenia.

Wykaz tematów i modułów znajduje się w zakładce SZKOLENIA.
W przypadku wypełnienia grup szkoleniowych oraz dużym zainteresowaniem tematu będa uzgadniane kolejne terminy z wykładowcami i aktualizowane na stronie www.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR