Regionalny oddział we Wrocławiu

Szkolenia Obligatoryjne 2022 - ZAPISZ SIĘ!

22 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenia ODZ 2022 .  Szkolenia organizujemy w okresie  08.09.2022 – 21.12.2022 .

Pełny wykaz szkoleń z terminami  znajduje się zakładce SZKOLENIA ,można dokonać bezpośrednio  zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza elektronicznie.
Szkolenia zamierzamy przeprowadzać zarówno  w formie stacjonarnej jak i online.
Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i edukacyjne oparte na wykładzie lub warsztacie prowadzącego oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. W przypadku formy stacjonarnej w cenie szkolenia zapewniamy przerwy kawowe oraz lunch.

W przypadku szkoleń on – line zostaną Państwo poinformowani odpowiednio wcześniej o wymaganiach technicznych dla uczestników szkolenia : (zalecane przeglądarki, minimalna przepustowość, itp)

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia poprzez przesłanie informacji drogą mailową. W przeciwnym razie jest zobowiązany do pokrycia kosztów organizacyjnych w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

Wpłat za szkolenia prosimy dokonywać na konto  RO PIBR we Wrocławiu nie później niż 14 dni przed terminem szkolenia  :

50 1020 5242 0000 2002 0192 8506

z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nr Modułu ,daty szkolenia.

Wykaz tematów i modułów znajduje się w zakładce SZKOLENIA.
W przypadku wypełnienia grup szkoleniowych oraz dużym zainteresowaniem tematu będa uzgadniane kolejne terminy z wykładowcami i aktualizowane na stronie www.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR