Regionalny oddział we Wrocławiu

ANKIETA nt Rachunku przepływów pieniężnych

13 lutego 2023 r.

Ankieta nt. Rachunku przepływów pieniężnych

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym w ramach badań do pracy dyplomowej studentki V roku  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  w Katedrze Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Celem ankiety jest zbadanie wykorzystania informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych do oceny sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej.

Ankieta jest skierowania do biegłych rewidentów.

Wypełnienie ankiety zajmuje 10-15 minut i będzie bardzo pomocną cenną informacją dla młodej osoby, być może przyszłego biegłego rewidenta :)

Przesyłamy link do ankiety https://forms.gle/RtqeW75ncmv6E7qMA.

Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR