Regionalny oddział we Wrocławiu

Firma audytorska oraz biegły rewident w procesie kontroli PANA w praktyce

20 marca 2023 r.

Regionalny Oddział PIBR w Krakowie zaprasza na cykl spotkań

Firma audytorska oraz biegły rewident w procesie kontroli PANA w praktyce

Wszystkie spotkania będą miały charakter zdalny.
Szczegóły na stronie:
https://krakow.pibr.org.pl/pl/news/show/3572

Część prawna: mec. Beata Zborowska, radca prawny, mec. Jakub Nicieja, radca prawny

Spotkanie 1.   Teoria - przepisy prawne regulujące postępowanie

Termin: 28 marca 2023 r. godz. 10.00 – 12.00

Spotkanie 2.   Praktyka - wzory pism do wykorzystania wraz z omówieniem

Termin: 30 marca 2023 r. godz. 10.00 – 12.00

Spotkanie 3.   Praktyka - panel dyskusyjny, zgłoszone tematy i problemy uczestników

Termin: 6 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 – 12.00

 

Część merytoryczna: Wojciech Kuśmierowski, biegły rewident ACCA

Spotkanie 4.   Praktyka - proces kontroli w świetle przewodnika kontroli PANA oraz doświadczeń kontrolowanych i kontrolujących (zakres, etapy, przebieg; rola i postępowanie - firma audytorska, biegły rewident)

Termin: 4 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 – 12.00

Spotkanie 5.   Praktyka - wybrane istotne oczekiwania PANA wobec dokumentacji badań część 1

Termin: 13 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 – 12.00

Spotkanie 6.   Praktyka - wybrane istotne oczekiwania PANA wobec dokumentacji badań część 2

Termin: 18 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 – 12.00

Spotkanie 7. Praktyka – identyfikowane nieprawidłowości w dokumentacjach badań, na podstawie doświadczeń z kontroli jakości, inspekcji akt badań i kontroli organów nadzoru

Termin: 20 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 – 12.00

Spotkanie 8. Panel dyskusyjny - na zgłoszone w trakcie poprzednich wykładów tematy i problemy (opcjonalny)

Termin: 27 kwietnia 2023 r. w godz. 10.00-12.00

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR