Regionalny oddział we Wrocławiu

APEL - ZAPROSZENIE do Biegłych Rewidentów Regionu od Prezesa RR RO PIBR we Wrocławiu - dr Jadwigi Szafraniec

4 kwietnia 2023 r.

Szanowne Panie Biegłe Rewidentki i Szanowni Panowie Biegli Rewidenci

Regionalnego Oddziału PIBR we Wrocławiu

 

W dniu 12 kwietnia 2023 roku o godz. 10:30 w Hotelu IBIS Styles odbędzie się Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów naszego Oddziału.

Kończy się kadencja obecnych władz Oddziału Regionalnego i moja jako Prezesa RR Regionalnego Oddziału PIBR we Wrocławiu. Chciałabym się z Państwem pożegnać i złożyć sprawozdanie z ostatniej kadencji władz Naszego Regionu. W dniu 12 kwietnia br. wybierzemy nowego Prezesa Regionalnej Rady PIBR we Wrocławiu, pozostałych członków Rady oraz Komisję Rewizyjną. Chciałabym zachęcić Państwa do licznego udziału w tym Zgromadzeniu Wyborczym. Oddajecie Państwo władzę w nowe ręce, zmiany w naszym zawodzie wymagają nowoczesnego podejścia do profesji biegłego rewidenta, stąd zmiany pokoleniowe w zarzadzaniu powinny nastąpić w Naszym Regionie. Zależy mi abyśmy wybrali nowe władze odpowiedzialne, które będą rozwijać Nasz Oddział  i wniosą nowe treści i metody zarzadzania oraz integracji Nas wszystkich.

Zapraszam serdecznie !

Prezes RR RO PIBR we Wrocławiu

Jadwiga Szafraniec

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłaszanie swojego udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie na stronie internetowej naszego oddziału w zakładce SZKOLENIA https://wroclaw.pibr.org.pl/pl/szkolenia

Jednocześnie przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie biegłym rewidentom wpisanym do rejestru biegłych rewidentów w dniu Walnego Zgromadzenia oraz należącym do RO PIBR we Wrocławiu

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR