Regionalny oddział we Wrocławiu

Wyniki wyborów do organów RO PIBR we Wrocławiu na kadencję 2023 - 2027

14 kwietnia 2023 r.

Szanowni Państwo, Biegli Rewidenci,

W dniu 12.04.2023 r. odbyło się X Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR we Wrocławiu, podczas którego biegli rewidenci z Regionalnego Oddziału PIBR we Wrocławiu wybrali Prezesa, członków Regionalnej Rady i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2023-2027 oraz 14 delegatów na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Prezesem Regionalnej Rady na kadencję 2023-2027 został Piotr Łyskawa.

Do Regionalnej Rady wybrani zostali:
Zastępca Prezesa  - Joanna Chwaścikowska - Karwacka
Skarbnik  - Jędrzej Koziński
Sekretarz - Renata Zielińska
Członek  - Alicja Mazur
Członek  - Emilia Sawicka
.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  - Monika Król - Stępień.
Zastępca  - Marianna Kowalska
Członek   - Małgorzata Torba

Wszystkim biegłym rewidentom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu bardzo dziękujemy za przybycie oraz aktywny udział w obradach.

Szczególne podziękowania składamy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia dr Władysławowi Fałowskiemu, pozostałym członkom Prezydium oraz członkom Komisji Walnego Zgromadzenia : Mandatowo - Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Wniosków i Uchwał, za poświęcony czas i zaangażowanie w sprawny przebieg obrad.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR