Regionalny oddział we Wrocławiu

Nowy standard zarządzania jakością od 01 stycznia 2023 - informacja o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez samorząd

12 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r.  zaczyna obowiązywać nowy Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” (KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1). To jeden z pakietu trzech nowych standardów. Wdrożenie KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 w firmie audytorskiej niewątpliwie jest wyzwaniem, zwłaszcza dla mniejszych organizacji. Jednakże odpowiednie przygotowanie do tego procesu, z wykorzystaniem materiałów opracowanych przez PIBR, pozwoli na płynne przejście z dotychczasowego standardu na standard nowy.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rozpoczęła prace jeszcze w 2021 r., przetłumaczyła standardy międzynarodowe i dostosowała ich brzmienie do wymogów polskiego i unijnego prawa, a także udostępniła liczne materiały wspierające ich wdrożenie, m.in. przygotowała praktyczne opracowania PIBR oraz zorganizowała szkolenia/webinary, przetłumaczyła wszystkie publikacje Rady Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (ang. skrót „IAASB”) - do każdego z trzech standardów: podstawę wniosków, arkusz informacyjny, przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy, ponadto, prezentacje z serii webinariów IAASB na temat MSZJ 1 i pierwszą część z nowej serii „Zarządzanie jakością: wdrożenie w małej firmie”. Kilka dni temu PIBR opublikowała najnowsze opracowanie - przykładowy opis systemu wewnętrznej kontroli jakości w małej firmie audytorskiej uwzględniający wymogi nowego standardu zarządzania jakością. Wszystkie standardy - w aktualnym ich brzmieniu - oraz materiały dodatkowe są udostępnione na dedykowanej podstronie PIBR „Nowe standardy zarządzania jakością”.

Zapisz się na szkolenie :

W przygotowaniu firm audytorskich do nowych zasad przydatne są także szkolenia organizowane przez samorząd. Dostępne są jeszcze bezpłatne szkolenia „Praktyczne aspekty wdrożenia MSZJ1 w małej firmie audytorskiej”).

W 2023 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów będzie kontynuować działania edukacyjno-informacyjne związane z wdrożeniem nowych standardów zarządzania jakością.

Źródłem informacji są także komunikaty Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), które są zbierane na stronie internetowej PANA pod adresem: https://pana.gov.pl/nowe-standardy-kontroli-jakosci/., w tym m. in. stopniowo aktualizowane odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR