Regionalny oddział we Wrocławiu

Wymiana legitymacji członkowskich PIBR

11 stycznia 2018 r.

W związku z m.in. ustawową zmianą nazwy samorządu biegłych rewidentów – a przy tej okazji również gruntowną modernizacją identyfikacji wizualnej Izby – wiązała się konieczność zaprojektowania i produkcji nowych legitymacji członkowskich PIBR.

Ich dystrybucją wśród biegłych rewidentów zajmują się poszczególne Regionalne Oddziały. W biurze RO PIBR we Wrocławiu  przy ul. Świętokrzyskiej 36 są do odbioru przez biegłych rewidentów nowe legitymacje.

Zapraszamy do odbioru legitymacji od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00.

Legitymacje, którymi biegli rewidenci posługiwali się dotychczas, straciły ważność, nie ma jednak potrzeby zwracania tych dokumentów.

Zasady odbioru legitymacji członkowskich

  • Biegli rewidenci powinni odbierać legitymacje osobiście w biurze Regionalnego Oddziału PIBR we Wrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 36,
  • do odbioru legitymacji przez biegłego rewidenta wystarczy dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
  • możliwy jest odbiór przez upoważnione osoby trzecie. Konieczne jest do tego pisemne upoważnienie wystawione przez danego biegłego rewidenta. Osoba upoważniona także musi potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR