Regionalny oddział we Wrocławiu

XXX Konferencja Naukowo - Zawodowa 08 grudnia 2022 ON LINE

8 grudnia 2022 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w XXX  Konferencji  Naukowo -Zawodowej „ Aktualne dylematy podatkowe” ON LINE : 08 grudnia 2022r godzina 9.30.

  • Ceny transferowe - o czym trzeba pamiętać w 2022 roku? Najważniejsze tematy i praktyczne przykłady – prowadzący Rafał Szafraniec -partner w dziale podatkowym  KPMG w Polsce
  • Korekty rozliczeń z podmiotami powiązanymi, w tym korekty w trybie art. 11e ustawy o CIT – prowadzący Sabina Moczko – Wdowczyk - doradca podatkowy, Tax Advisor Group Sp. z o.o.
  • Polski Ład – dalsze zmiany – prowadzący  Alicja Urban – Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy , Główny Ekspert
  • Zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego
    z perspektywy organów podatkowych i sądów administracyjnych
    Stanisław Skwierczyński , doradca podatkowy

Konferencja odbędzie się w trybie ON LINE 08.12.2022r

Rozpoczęcie konferencji o godz. 9.30.

Konferencja zalicza 8 godzin samokształcenia.  

Odpłatność za konferencję to kwota 100 zł brutto ( w przypadku udziału biegłego rewidenta, pozostali uczestnicy 123 zł brutto).

Wpłat prosimy dokonywać na konto  RO PIBR we Wrocławiu : 50 1020 5242 0000 2002 0192 8506 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika

CERTYFIKATY Z UCZESTNICTWA W Konferencji zostaną przesłane drogą mailową po konferencji.

       

Zgłoszenia prosimy dokonywać w zakładce  SZKOLENIA na naszej stronie internetowej .

Link z zaproszeniem „wejścia” na wydarzenie zostanie wysłany na mail podany w formularzu zgłoszenia  uczestnika na 1 – 2 dni przed konferencją .


 Zapraszamy !

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR