Regionalny oddział we Wrocławiu

ZMIANA ZASAD ZGŁASZANIA SAMOKSZTAŁCENIA !!!!

17 czerwca 2021 r.

Informujemy , że zgodnie z decyzją KRBR

od dnia 10 marca 2021 została zablokowana możliwość wysyłania przez jednostki szkolące - za pomocą internetowego systemu zgłoszeń - protokołów ze szkolenia odbytego w formie samokształcenia.

W związku z powyższym wszystkie szkolenia, które będą odbywały się w ramach samokształcenia po tym terminie, będą musieli Państwo zgłaszać samodzielnie

  • poprzez wypełnienie zgłoszenia na stronie PIBR po zalogowaniu się na swój indywidualny profil

lub

  • za pomocą papierowej wersji dostępnej na stronie PIBR w zakładce „Szkolenia” OŚWIADCZENIE O SAMOKSZTAŁCENIU ZAWODOWYM BIEGŁEGO REWIDENTA.

Szkolenie, które odbyło się w dniu 15.06.2021 prosimy zgłosić samodzielnie.

Zgłaszanie protokołów ze szkoleń obligatoryjnych będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach (pracownicy biura RO będą zgłaszać Państwa udział w szkoleniu ODZ).

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR