Regionalny oddział we Wrocławiu

Film rejestracji w systemie STREFA

18 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Agencji oraz w mediach społecznościowych dostępny jest krótki film z instrukcją rejestracji w Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA https://www.youtube.com/watch?v=le-fGYW7JEE

Firmy audytorskie zarejestrowane w STREFIE będą miały w przyszłości dostęp do niepublicznych filmów dotyczących m.in. informacji dotyczących kontroli. W najbliższym czasie dostępne będzie także nagranie z instrukcją wypełniania formularza do sprawozdania za rok 2020.
Przypominamy, że sprawozdania roczne firm audytorskich, począwszy od 2020 roku będą składane wyłącznie w wersji elektronicznej przez system STREFA. W Systemie nadal trwają intensywne prace nad przygotowaniem wymaganej funkcjonalności do składania formularzy, a o jej uruchomieniu poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR