Regionalny oddział we Wrocławiu

XXVIII Konferencja Naukowo - Zawodowa " Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wyzwania w czasie pandemii" 03 - 04 grudnia 2020r - PODSUMOWANIE

11 grudnia 2020 r.

XXVIII Konferencja Naukowo Zawodowa
„ Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki – wyzwania w czasie pandemii”
03 – 04 grudnia 2020r – podsumowanie, materiały

Już po raz 28 spotkaliśmy się na corocznie organizowanej przez Regionalny Oddział PIBR we Wrocławiu Konferencji Naukowo-Zawodowej. Po raz pierwszy w historii cyklu zorganizowanej w formie zdalnej.

Patronat honorowy XXVIII Konferencji objął JM Rektor UEW – prof. dr. hab. Andrzej Kaleta.

Natomiast patronat naukowy sprawowała Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW).

Tegoroczna konferencja pt. „Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki – wyzwania w czasie pandemii” była zorganizowana w dwudniowym cyklu ON LINE 03 – 04 grudnia 2020r i „zgromadziła” 147 osób: biegłych rewidentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów, doradców podatkowych oraz praktyków.

Wydarzenie to poruszyło m.in. temat działań biegłych rewidentów w zakresie, audytu, sprawozdawczości, rewizji finansowej, podatków w obliczu pandemii.

Konferencję rozpoczęła Prezes Regionalnej Rady RO PIBR we Wrocławiu dr Jadwiga Szafraniec, która powitała gości i uczestników.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty, który reprezentował Katedrę Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu UEW, podkreślił, że oprócz tego, że środowisko zawodowe musiało oswoić się z wieloma ryzykami i utrudnieniami w pracy, a jednocześnie w pełni zaczęło wykorzystywać zdobycze rewolucji cyfrowej w komunikacji. Stwierdził również, że współpraca i w pewnym sensie konfrontacja pracowników naukowych z praktykami podczas Konferencji, może zaowocować nową jakością interpretacyjną, a także wskazać trendy rozwoju zawodu księgowego i biegłego rewidenta w najbliższej przyszłości. Tego typu konferencje łączące praktykę i naukę dają niewymierne korzyści zarówno praktykom jak i pracownikom naukowym UEW.

Gościem, uczestnikiem Naszej Konferencji była Pani Barbara Misterska-Dragan – Prezes KRBR. Pani Prezes przedstawiła działania podejmowane przez samorząd w obliczu pandemii, których celem była pomoc biegłym rewidentom poprzez udzielenie informacji, przygotowanie rekomendacji czy formułowanie postulatów przez audytorów. Zwróciła także uwagę, że – pomimo licznych wyzwań-pandemia może także przynieść pozytywny skutek dla branży audytu w postaci wzrostu znaczenia opinii biegłych rewidentów. Większe oczekiwania sprawią także, że wzrośnie rola oceny kontynuacji działalności, zmniejszać się natomiast będzie waga analizy danych historycznych.  

         Wydarzenie było podzielone na dwa dni. Tematy jakie były prezentowane na XXVIII Konferencji przedstawia załączony poniżej do pobrania PROGRAM Konferencji.

Konferencja oprócz walorów poznawczych mających na celu poszerzenie wiedzy biegłych rewidentów, wymiany doświadczeń, poglądów, poznania nowych perspektyw. Było okazją do inspirującej wymiany myśli i wzajemnego lepszego poznania się oraz do integracji naszego środowiska.

Dziękujemy uczestnikom konferencji za udział w konferencji.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z XXVIII Konferencji :

PROGRAM XXVIII K N -Z Rachunkowość rewizja finansowa podatki wyzwania w czasie pandemii Wrocław 03 - 04 grudnia 2020


Zyski kapitałowe, koszty finansowania dłużnego i koszty usług niematerialnych a KUP - Alicja Urban - Dolnośląski Urząd Celno - Skarbowy, Główny Ekspert

Sprawozdanie jednoostki małej i mikro - Izabela Kraśnicka , Audyt i Finanse Izabela Kraśnicka, Biegły Rewident

Motywowanie w pracy biegłego rewidenta oraz zarządzaniu zespołami audytowymi- dr hab. Marta Nowak - prof. UEW

Wpływ MSB na polski rynek audytu - J.B.Zakrzewska - Biegły Rewident, FCCA oraz dr hab. Joanna Wielgórska - Leszczyńska - prof. SGH, Biegły Rewident

Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie finansowe według MSSF - Piotr Łyskawa - Wiceprezes Rady RO PIBR we Wrocławiu, partner w Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k., Biegły Rewident

Zaliczanie wydatków z tytułu usług niematerialnych do KUP - Stanisław Skwierczyński, Doradca Podatkowy

Transakcje wewnątrzwspolnotowe i międzynarodowe w 2020r.- Sabina Moczko - Wdowczyk , Tax Advisors Group Sp. z o.o., Doradca Podatkowy

Jak przygotować się do kontroli- kontrola w czasie pandemii - dr Władysław Fałowski - Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów, Biegły Rewident

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR