Regionalny oddział we Wrocławiu

Tekst jednolity ustawy o biegłych rewidentach

8 września 2020 r.

Tekst jednolity ustawy o biegłych rewidentach

19 sierpnia 2020 r. został opublikowany tekst jednolity ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 sierpnia 2020 r. został ogłoszony tekst jednolity ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Aktualny adres publikacyjny, na który należy się od teraz powoływać, brzmi: tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1415.

Ustawę można pobrać tutaj.

PIBR przetłumaczyła ustawę na język angielski. Tłumaczenie odpowiada aktualnemu brzmieniu ogłoszonemu w postaci tekstu jednolitego.
Tekst jednolity ustawy oraz tłumaczenie można znaleźć na stronie internetowej :  www.pibr.org.pl   w sekcji Regulacje krajowe/Ustawy.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR