Regionalny oddział we Wrocławiu

Pożegnanie - Szczepan Matusik, biegły rewident senior

5 maja 2023 r.


Z wielkim żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 30 kwietnia 2023 r. zmarł Pan

Szczepan Matusik
biegły rewident senior,
lubiany i szanowany Kolega


Zachowamy Go w naszej pamięci

 Ostatnie pożegnanie odbędzie się w dniu 8 maja 2023r o godz.13.00 na Cmentarzu przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu

Wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu Rodzinie i Bliskim składają
Prezes Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR we Wrocławiu,
Regionalna Rada


                                                                                                                             w imieniu Regionalnej Rady

                                                                                                                             Regionalnego Oddziału PIBR

                                                                                                                             we Wrocławiu

                                                                                                                           Piotr Łyskawa

                                                                                                                           Prezes RR RO PIBR

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR