Regionalny oddział we Wrocławiu

Pożegnanie - Jadwiga Byra, biegły rewident

10 listopada 2022 r.


Z wielkim żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 7 listopada 2022 r. zmarła Pani

Jadwiga Byra
biegły rewident,
lubiana i szanowana Koleżanka


Zachowamy Ją na zawsze w naszej pamięci

 

Wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu Rodzinie i Bliskim składają
Prezes Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR we Wrocławiu,
Regionalna Rada


                                                                                                                             w imieniu Regionalnej Rady

                                                                                                                             Regionalnego Oddziału PIBR

                                                                                                                             we Wrocławiu

                                                                                                                           dr Jadwiga Szafraniec

                                                                                                                           Prezes RR RO PIBR

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR