Regionalny oddział we Wrocławiu

Pożegnanie - Józef Król - były Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

8 lutego 2024 r.

Z głębokim żalem informujemy, że 3 lutego 2024 r. odszedł Józef Król, wieloletni członek władz samorządu biegłych rewidentów.

W latach 2011-2015 był prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W ciągu 20 lat swego zaangażowania w prace Krajowego Sądu Dyscyplinarnego między innymi przez trzy kadencje pełnił funkcję jego przewodniczącego.

Józef Król był jednym ze współtwórców samorządu biegłych rewidentów. Uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskał w 1992 r.

Przez całe swoje życie zawodowe związany z Rzeszowem, był jedną z czołowych postaci Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w tym mieście. Od powstania samorządu w roku 1992 aż do 2015 r. pełnił funkcję wiceprezesa tamtejszej rady, a w kolejnych kadencjach jej członka.

Równie wielki wpływ wywarł na funkcjonowanie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIBR (do 2017 r. KIBR). W latach 2003–2007 był członkiem Sądu, następnie trzykrotnie wybierano go na jego Przewodniczącego: jego kadencje przypadły na lata 2007–2011 oraz od 2015 do 2023 r.

Śp. Józef Król na zawsze pozostanie w pamięci naszej społeczności.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR