Regionalny oddział we Wrocławiu

Zawieszenie terminu - Klub Biegłego Rewidenta

16 marca 2020 r.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zawieszenie terminu spotkania -Klubu Biegłego Rewidenta

Ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem  wirusem , mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne odwołujemy wcześniej zaplanowane  na 30 marca 2020r spotkanie w ramach Klubu Biegłego Rewidenta na temat :

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Niezwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji poinformujemy Państwa o nowym terminie spotkania.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR