Regionalny oddział we Wrocławiu

5 grudnia 2019r - XXVII Konferencja Naukowo - Zawodowa - RELACJA

10 stycznia 2020 r.

Rachunkowość , Rewizja Finansowa , Podatki - zmiany, wyzwania, perspektywy

 

XXVII Konferencja Naukowo Zawodowa „ Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki – zmiany, wyzwania, perspektywy”

XXVII Konferencja Naukowo-Zawodowa zorganizowana przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (RO PIBR) we Wrocławiu oraz Katedrę Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW) odbyła się 05 grudnia 2019 r.

Honorowy patronat XXVII Konferencji objął JM Rektor UEW – prof. dr. hab. Andrzej Kaleta.

Tegoroczna konferencja pt. „Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki – zmiany, perspektywy, wyzwania” zgromadziła 197 osób: biegłych rewidentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów, doradców podatkowych oraz praktyków.

Wydarzenie to poruszyło m.in. temat zmian, który aktualnie jest bardzo istotny dla biegłych rewidentów w związku ze zmianami w ustawie o biegłych rewidentach. Wprowadzone w roku 2019 zmiany do ustawy, a właściwie konieczność dostosowania się do nich są dla środowiska biegłych ogromnym wyzwaniem.

         Konferencję rozpoczęła Prezes Regionalnej Rady RO PIBR we Wrocławiu dr Jadwiga Szafraniec, która powitała gości i stałych uczestników. Szczególnie serdecznie powitała biegłych rewidentów seniorów, studentów Koła Naukowego Rachunkowości „AUDYTOR”, doradców podatkowych oraz przedstawicieli regionalnych organizacji społecznych, samorządowych, jednostek dydaktyczno - naukowych z którymi ściśle współpracuje RO PIBR we Wrocławiu.

Są to, oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu  

         Konferencję otworzył w imieniu władz Uniwersytetu Ekonomicznego , Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu UEW i Prezes Oddziału Dolnośląskiego SKwP we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty, który stwierdził, że  współpraca i w pewnym sensie konfrontacja pracowników naukowych z praktykami podczas Konferencji, może zaowocować nową jakością interpretacyjną, a także wskazać trendy rozwoju zawodu księgowego i biegłego rewidenta w najbliższej przyszłości. Tego typu konferencje łączące praktykę i naukę dają niewymierne korzyści  zarówno praktykom jak i pracownikom naukowym UEW.

Wydarzenie było podzielone na III sesje mające swoich moderatorów.

Tematy jakie były prezentowane na XXVII Konferencji przedstawia załączony poniżej do pobrania PROGRAM Konferencji:
PROGRAM 05.12.2019

Konferencja oprócz walorów poznawczych mających na celu poszerzenie wiedzy biegłych rewidentów, wymiany doświadczeń, poglądów, poznania nowych perspektyw, nawiązania cennych kontaktów ma również na celu integrację naszego środowiska.

Dziękujemy uczestnikom konferencji za udział w konferencji, będącej szczególnie ważnym i niespotykanym rodzajem współpracy, gdzie nauka i praktyka ściśle się uzupełnia i łączy w nierozerwalną całość.  

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z tego wydarzenia.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR