Regionalny oddział we Wrocławiu

Jubileusz 30-lecia Regionalnego Oddziału PIBR we Wrocławiu 01.12.2022r - Relacja

11 grudnia 2022 r.

01 grudnia 2022r. w hotelu IBIS Styles  odbyły się uroczyste obchody  Jubileuszu 30- lecia  Regionalnego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu. Jubileusz zgromadził blisko 130 osób ; biegłych rewidentów, biegłych rewidentów seniorów a także zaproszonych gości.

Uroczystość poprowadziła Prezes Regionalnej Rady RO PIBR we Wrocławiu dr Jadwiga Szafraniec. Na początku powitała zaproszonych gości, kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Dyrekcji Izby Administracji Skarbowej przedstawicieli Samorządów innych grup zawodowych ; doradców podatkowych , radców prawnych , SKwP, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, wykładowców oraz  koleżanki i kolegów biegłych rewidentów , biegłych rewidentów seniorów z Regionalnego Oddziału we Wrocławiu.

Po powitaniach, przed rozpoczęciem właściwej uroczystości , minutą ciszy uczczono biegłych rewidentów Naszego Oddziału, którzy  odeszli na zawsze.

Następnie o zabranie głosu poproszono Panią Barbarę Misterską Dragan  – Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W swoim wystąpieniu Pani Prezes  nie tylko przypomniała początki kształtowania się zawodu i samorządu, a także regionalnych oddziałów; doceniła wkład Regionalnego Oddziału we Wrocławiu w integrację i umacniacie społeczność biegłych rewidentów. Odniosła się do obecnej sytuacji i zmian, z którymi mierzy się branża i które rysują się na horyzoncie. Szczególne życzenia , gratulacje zostały skierowane do Pani Prezes RR RO PIBR we Wrocławiu – Jadwigi Szafraniec, dla której był to również osobisty Jubileusz. Jubileusz 30 lat pracy społecznej w Samorządzie RO PIBR we Wrocławiu.

Podczas obchodów jubileuszu nie mogło zabraknąć wystąpień okolicznościowych i życzeń.

Głos zabrali i złożyli życzenia:

 • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – dr Leszek Syguła
 • Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego SKwP – zwycz. dr hab. inż. Zbigniew  Luty
 • Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych –Sebastian Ząbczyk
 • Skarbnik Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Danuta Bącler
 • Wicedziekan Rady Okręgowej Radców Prawnych we Wrocławiu – Krystian Mularczyk,

 

Wśród osób, które składały życzenia i gratulacje byli także serdecznie witani przedstawiciele innych regionalnych oddziałów PIBR .

Listy gratulacyjne oraz życzenia przesłali :

 • JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu –  prof. dr. hab. Andrzej Kaleta
 • Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dr hab. Inż. Michał Biernacki
 • Prorektor ds. Rozwoju i Finansów UEW – prof .nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita

Z okazji  Jubileuszu wręczono odznaki PIBR: 3 złotych, 3 srebrnych oraz 6 i brązowych - jako wyraz uznania za pracę na rzecz Samorządu biegłych rewidentów. Odznaki wręczali Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska  Dragan oraz Prezes Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR we Wrocławiu Jadwiga Szafraniec.

Odznaka PIBR przyznawana jest jako wyraz uznania za uczestnictwo w pracach na rzecz samorządu oraz środowiska biegłych rewidentów, aktywne uczestnictwo w konferencjach zawodowych, przyczyniając się do integracji środowiska biegłych rewidentów, wymiany doświadczeń. Odznaka przyznawana jest osobom, którzy swoją postawą, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi podnoszą prestiż i uznanie dla zawodu biegłego rewidenta.

Na jubileuszowej Gali obchodów 30-lecia PIBR we Wrocławiu odbył się panel dyskusyjny pt. „Przyszłość zawodu Biegłego Rewidenta”. Motywem przewodnim dyskusji było pytanie „Jak sprawić, aby zawód pozostał atrakcyjny, przyciągał jak najwięcej nowych kandydatów na biegłych i wpływał na decyzje biegłych rewidentów dotyczące wykreślenia się z rejestru?”. 

Moderatorem panelu był Piotr Łyskawa, biegły rewident z AVANTA Audit, Zastępca Prezesa Regionalnej Rady RO PIBR we Wrocławiu . W dyskusji wzięli udział:

 • Dominika Jachowicz-Chyl – biegły rewident z Crowe Poland
 • Wolfgang Stanclik – biegły rewident z PW Audit
 • Marek Musiał – biegły rewident z EY
 • Jakub Boberski – doradca podatkowy z TAX Advisors Group

Wybór uczestników dyskusji został dokonany pod kątem różnorodności stażu i doświadczeń w zawodzie oraz z uwagi na możliwość spojrzenia na nasz zawód z zewnątrz  przez osobę blisko współpracującą (pan Jakub Boberski).

 W dyskusji poruszono takie zagadnienia jak:

 • wizja przyszłości naszej profesji z uwzględnieniem ryzyk i możliwości (powodowanych przez np. zmiany technologiczne, prawne, oczekiwania jakościowe),
 • sposoby i rozwiązania na wykorzystanie tych możliwości i zaadresowanie ryzyk (np. rozszerzenie zakresu usług, specjalizacja, ograniczenie odpowiedzialności, szkolenia)

Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na dynamicznie zmieniające się środowisko pracy biegłych rewidentów, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technologicznych oraz wzrastających wymagań dokumentacyjnych. Według zgodnej opinii panelistów biegły rewident ma coraz mniej czasu na samo badanie, ponieważ jest zobligowany do wypełniania szeregu ankiet i formularzy, niekoniecznie wiele wnoszących do formułowanej opinii. Ponadto, proces zdobywania kwalifikacji zawodowych jest trudny i czasochłonny, co zniechęca kandydatów do zawodu.

Odpowiedzią na powyższe problemy byłoby, w opinii panelistów, przede wszystkim rozszerzenie zakresu szkoleń o aspekty nowych technik i technologii związanych z audytem, jak również (co wydaje się być poza kompetencjami uczestników dyskusji) reforma systemu egzaminacyjnego i procesu aplikacji do zawodu. Zgodzono się także, że czynnikiem stanowiącym o atrakcyjności profesji jest „czynnik ludzki”, czyli atmosfera panująca w Izbie i firmach audytorskich oraz wzajemne wspieranie się biegłych rewidentów. W sytuacji, gdy kandydaci na biegłych rewidentów dostrzegają ten pozytywny aspekt pracy, inne ryzyka i niedogodności tracą na znaczeniu.

Na koniec rozmowy uczestnicy panelu podzielili się osobistymi doświadczeniami wyniesionymi z pracy w zawodzie biegłego rewidenta. Wszyscy podkreślali pozytywne aspekty pracy – praca z ludźmi, nieustanne kształcenie się, poznawanie nowych branż i środowisk, jak również ciągła zmienność warunków pracy, która nie pozwala biegłym rewidentom na nudę i wypalenie zawodowe.

Po części oficjalnej  przyszedł czas na tort i  toast z  lampką wina. Kolejnym punktem jubileuszu był koncert kwartetu smyczkowego oraz solistów zawierający utwory klasyki operowej, filmowej oraz musicalowej .

Po koncercie rozpoczął się uroczysty obiad. Obok rozmów , wystąpień , relacji o historii, teraźniejszości jak i przyszłości zawodu biegłego rewidenta , uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla Oddziału Jubileusz RO PIBR we Wrocławiu był doskonałą okazją do wspólnej integracji, spotkania dawno niewidzianych znajomych.

Poniżej przedstawiamy relację zdjęciową z Jubileuszu.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR